בינלאומי

'סלע אינווסטמנטס' מהווה את זרוע הקבוצה בחו"ל ואחראית על מספר פרויקטים מגוונים מעבר לים. בין היתר, מחזיקה החברה בעתודות קרקע לבניית אלפי יחידות מגורים ומסחר באזור רומניה והסביבה ובימים אלו, מתרכזת בהשבחת הקרקעות והכנתם לבנייה.